Inteligentné Investovanie

Finax Mudrovačka | Ako na nás vplýva Brexit?

October 23, 2019

Ako na nás vplýva Brexit? Čo ak príde kríza? Dá sa na ňu vopred pripraviť? Ako nás ovplyvní záporný úrok v bankách?

Play this podcast on Podbean App